• Khảo sát hoạt động giảng dạy của giảng viên

  Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, Trường Đại học PCCC tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.

  Thực hiện khảo sát
 • Khảo sát chất lượng đào tạo khóa học

  Với mục tiêu đào tạo học viên tốt nghiệp ra trường có đủ kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức, nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng lao động, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy tổ chức lấy ý kiến phản hồi của học viên về chất lượng đào tạo khóa học.

  Thực hiện khảo sát
 • Khảo sát nhà sử dụng lao động

  Để góp phần nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, Nhà trường gửi đến Quý Ông/Bà phiếu lấy ý kiến nhà tuyển dụng lao động với mong muốn được Quý đơn vị hợp tác đóng góp ý kiến và phản hồi về kiến thức kỹ năng nghề nghiệp của học viên.

  Thực hiện khảo sát